Pi Bon Chèn Telegram an Ayiti | Best Telegram Channels in Haiti | Meilleures Chaînes de Telegram en Haïti

Nan atik sa a nou ap pale de pi bon chanèl Telegram an Ayiti ke ou ta dwe konnen oubyen antre sou yo. Youn nan pi gwo avantaj Telegram sou lot aplikasyon chat menm jan avèk li yo, se fasilite li kreye pou rantre nan chèn (chanèl) yo ak gwoup yo. Chanèl telegram pèmèt ou rankontre ak moun pou pale sou nenpòt sijè ou enterese nan.

Anvan nou kòmanse, li enpòtan pou nou konnen diferans ki genyen ant yon chanèl Telegram ak yon gwoup Telegram. Pandan ke ou wè yo menm jan an, yo gen kèk distenksyon ki enpòtan pou ou konnen.

Kisa Yon Gwoup Telegram Ye?

Yon gwoup Telegram se yon espas ke plizyè moun kapab chat an menm tan. Moun sa yo kapab se zanmi lekol, ekip travay, eksetera. Telegram sipòte tou gwoup jiska 200,000 manm. Nan yon gwoup, ou ka bay plizyè moun admins, ki gen otorizasyon pou deside si nouvo manm yo kapab wè vye mesaj lè yo rantre nan gwoup la, epi mete yon mesaj enpòtan nan tèt gwoup la.

Kisa Yon Chanèl Telegram Ye?

Chanèl telegram pèmèt ou (ak yon ekip admins si ou vle) pou transmèt mesaj pou yon kantite mamb san limit. ou kapab wè konbyen moun ki li mesaj ou a. Chanèl yo ka piblik oswa prive. Nenpòt moun ka jwenn yon chanèl piblik si li chèche sou Telegram oubyen antre ak yon lyen. Men ou ka sèlman jwenn nan chanèl prive atravè yon envite oswa lyen.

Esansyèlman, gwoup pèmèt yon limit de 200,000 moun pale ansanm, pandan y ap chanèl pèmèt yon ti kantite ilimite de moun pale ansanm.

An Ayiti gen anpil moun ki kòmanse jwenn Telegram pou evite tout restriksyon ki gen nan WhatsApp la. Si ou se youn nan moun sa yo, men 5 gwoup oubyen chanèl ou ka jwenn.

Monkata Emploi

Sa se yon chanèl ki poste travay ki disponib nan peyi a. Ou ap gen akse ak tout travay ki poste sou website gwoup la ak lot travay ankò.

Le Nouvelliste Haiti

Pou ou jwenn tout atik ki ekri sou LeNouvelliste depi menm moman yo poste yo.

Memes Haiti

Ou pa rete ou wè gen anpil blag moun ap poste sou WhatsApp oubyen Facebook ou pa konn kote yon jwenn yo? Sispann di “voye sa oiu mwen”, jwenn gwoup sa kounya. Yo poste memes avèk videyo, pou ou kapab fe status WhatsApp oubyen Facebook ou bel ak blag ki ap sikile nan peyi a.

Activites | Opportunites

Pou jèn kap chèche opòtinite pou develope biznis yo. Pou ou kapab gen aksè ak opòtinite e aktivite antreprenarya ki ap fèt nan peyi a. Gwoup la an prive men ou ka toujou jwenn paske mwen mete lyen an nan non gwoup la.

Monkata Deals

Pou ou kapab gen aksè ak tout pwodwi ke magazen ki sou Monkata yo ap poste chak jou.

Cacth Up

Jwenn atik akademik ke Think Thank Liberal sa ap ekri sou kondisyon ekonomik ak politik peyi a, avèk rekòmandasyon yo pou Ayiti avanse.

Crypto News

Nouvel sou developman Crypto Currency nan mond.

Mwen espere ke ou jwenn valè nan kèk nan gwoup sa yo. Si ou konnen lot gwoup oubyen chanèl, pa ezite fè nou konnen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.